Kortskrivare Pauner J800i

Plastkortskrivare
  • Beskrivning
  • Mer

Retransfer - film överföring plastkortskrivare

För utskrivning av mycket stora mängder av kort. Lämpar sig bra till personalisering av fjärravläsningskort.

J800i kortskrivaren fungerar med film överföring-retransfer teknik, dvs den utskriver först till film, som den sedan automatiskt fäster till kortets yta. Utmärkt utskrivningskvalitet. Tillgänglig som endsidig eller tvåsidig version och också flera tillägsutrustningar är anskaffbara.