ID-Kortshållare

ID-Kortshållare EXC

Den mest populära korthållaren. Passar både för vertikal- och horisontal bruk.

ID-Kortshållare EXC är smal i storlek. ID-Korthållare EXC är lämplig för ett kort med storleken av en normal bank-kort.

Dubbelsidig korthållare

Man kan placera kortet på båda sidorna. Kan användas både horisontal eller vertikal.

Skyddshållare R5H för kort

Hälsovårdets VRK-kort/certifikatkort håller sig i skick i R5H korthållarens skyddshållare.

VRK-kortet är lätt att ta bort ur skyddshållaren genom att glida kortet med hjälp av kortextraktionvredet. Säkerhetskortet är också lätt att  sätta tillbaka till skyddshållaren, som är transparent hållbart hard plast. R5H skyddshållaren är kompatibel med Reelstrap.

Kortets skyddshållare R62H, låsbar

Korthållaren skyddar id-kortet från slitage. Den låsbara skyddshållaren passar speciellt bra för RFID kort. Lämpar sig både till lodräta- och vågräta kort.